Programul pilot

Programul pilot

La prima etapă, în cadrul programului-pilot, vor fi selectate 30 de instituții de învățământ, primele din țară care vor putea oferi elevilor oportunitatea de a studia discipline opționale, iar profesorilor – un program complex de dezvoltare profesională continuă, inclusiv integrarea unor metodologii inovative de predare și învățare în clasă. Cursurile care urmează a fi lansate în anul academic 2020-2021 sunt:

1. Programarea Algoritmilor în limbajul C/C++

2. Proiectarea și Dezvoltarea Web

3. Designul Grafic


Fiecare curs va cuprinde 34 de lecții, ceea ce va permite studierea acestora în decursul a unui an academic, câte o lecție pe săptămână. Lecțiile includ resurse educaționale de tip text digital, lecție video, exerciții de simulare, teste interactive de evaluare și realizarea unui proiect final. Cadrele didactice din instituțiile selectate vor beneficia de instruiri gratuite în cadrul unui program de Formare Continuă de 10 credite, care se va desfășura pe timp de vară online.

Instituțiile selectate pentru a participa la Programul pilot vor delega:

  • două persoane din cadrul administrației, responsabile de coordonarea programului-pilot și
  • minim 3-6 profesori, care vor participa în programul de Formare Continuă și vor preda ulterior cursurile ca discipline opționale elevilor.

Instituțiile care își vor depune dosarele, trebuie să întrunească următoarele criterii:
1. Managementul instituției de învățământ se implică activ și dă dovadă de leadership în dezvoltarea unei viziuni de transformare digitală la nivel de instituție;
2. Administrația instituției de învățământ promovează o cultură a învățării și dezvoltării continue, fapt demonstrat de angajamentul și dorința instituției de a schimba practicile de predare și învățare prin intermediul unei strategii de dezvoltare profesională continuă a profesorilor;
3. Profesorii din cadrul instituției de învățământ dau dovadă de experiență și competențe digitale de bază, dar și au un interes sporit față de implementarea unor tehnici inovative de predare și învățare;
4. Elevii instituției demonstrează un interes sporit față de profesiile viitorului, cariere din domeniul științei, tehnologiei și ingineriei (STEAM);
5. Instituția de învățământ general (gimnazial și/sau liceal) este din Republica Moldova;
6. Școala are 250 de elevi în clasele gimnaziale și/sau liceale ale instituției;
7. Clasă cu computatoare și conexiune la internet.

Dosarul de aplicare va include:
1. Formular de aplicare completat. Descarca formularul
2. CV-urile fiecărui membru al echipei de implementare a programului-pilot în cadrul instituției de învățământ: profesori, membrii administrației școlii implicați în implementare.

Dosarele pot fi expediate până la data de 1 iunie 2020, ora 23:59 , în format electronic, la adresele de email: talexeev@ict.md și achirita@ict.md cu referința „Tekwill în Fiecare Școală – denumirea instituției de învățământ”. Mai multe informații și precizări, pot fi solicitate la talexeev@ict.md și/sau la numărul de telefon +373 6828 1061.